Onafhankelijk verduurzamingsadvies voor aardgasvrij wonen en leven

Maatwerk

advies voor:

  • energieneutraal
  • aardgasvrij
  • fossielvrij
  • milieubewust

wonen

  • opwekken
  • verwarmen
  • opslaan

Welkom bij EnergieStroom! Wij zijn een jong bedrijf uit Diepenveen (Overijssel) dat zich richt op het leveren van hoogwaardige en maatwerk verduurzamingsadviezen aan eigenaren van woningen en gebouwen. We werken in principe in de provincies Overijssel en Gelderland en we vinden het belangrijk om een bijdrage te leveren aan een duurzamere wereld.

Bent u op zoek naar integraal advies voor het verduurzamen van uw huis of bedrijfsgebouw, projectbegeleiding bij de uitvoering van de geadviseerde aanpassingen of een oplossing voor opslag van energie? Wij staan klaar om u te helpen.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of om een afspraak te maken. We kijken ernaar uit om samen stappen te zetten naar een aardgasvrij leven!

Dienstverlening

Integraal advies op maat

Advies in het verduurzamen van woningen en gebouwen.

Projectbegeleiding bij het uitvoeren van ons advies ten behoeve van het aanleggen van elektrische en warmte technische installaties voor verduurzaming.

Advies in het opwekken, duurzaam gebruik en opslag van energie.

Onze Werkwijze

Stap 1 - Intakegesprek

U neemt contact op met ons via het contactformulier op deze site of door het sturen van een mail naar contact@energiestroom.net. Hierna plannen we graag een intakegesprek met u in. Tijdens dit gesprek gaat onze adviseur de huidige kenmerken van uw woning (inclusief uw energiegebruik, eerder uitgevoerde verbouwingen en verduurzaming) en uw wensen inventariseren. Want geen woning en bewoner is hetzelfde.

Stap 2 -Schouw van uw woning

De adviseur van EnergieStroom voert een uitgebreide schouw uit. De adviseur gaat uw woning inmeten en een complete inventarisatie van de warmtebronnen en installaties binnen uw pand maken. Tevens worden warmtegebruik, isolatie, bestaande installaties voor het opwekken van energie, wensen van de bewoners besproken, relevante zaken middels foto’s vastgelegd en beschikbare informatie verzameld.

Stap 3 -Maatwerk advies verduurzaming

De adviseur van EnergieStroom verzamelt en analyseert alle relevante informatie over uw woning en het gewenste gebruik ervan. Er wordt een transmissie berekening gemaakt van uw woning voor een exacte berekening van de warmtebehoefte van uw woning. Hierna wordt een advies opgesteld met daarin een voorstel voor de mogelijke maatregelen om een daling van uw energieverbruik en kosten te realiseren, en waarmee uw woning energieneutraal, duurzamer en mogelijk aardgasvrij kan worden.

Het advies bevat zowel de technische als de financiële aspecten van de voorgestelde maatregelen, inclusief een schatting van de kosten en de mogelijke besparingen.

Stap 4 -Bespreken advies

U ontvangt per mail het integraal en maatwerk advies van EnergieStroom. Hierna heeft u de mogelijkheid om met onze adviseur een telefonische afspraak te maken voor een nabespreking.

Mocht uit de nabespreking blijken dat u EnergieStroom wenst in te schakelen voor overige diensten, dan maken we daartoe een nieuwe afspraak met u. Dan bespreken we met u uitgebreid de mogelijkheden voor bijv. projectbegeleiding, monitoring van de gerealiseerde installaties of energieopslag.

Ons verhaal

Een maatwerkadvies dat u echt verder helpt

Ons bedrijf is gericht op het leveren van een integraal en maatwerk advies ter verduurzaming. Tevens bieden we begeleiding aan onze klanten bij de uitvoering van de voorgestelde oplossingen en het leveren van de overige diensten verbonden aan het realiseren van aardgasvrij wonen, leven. We zijn trots op onze expertise en toewijding om onze klanten te helpen bij het bereiken van hun doelen.

Vanaf het allereerste begin zijn we gericht op het bieden van hoogwaardig en onafhankelijk advies. We geloven erin dat iedere woning speciale aandacht nodig heeft. Door nauw samen te werken met onze klanten en goed te luisteren naar de wensen kunnen we de beste oplossingen vinden voor de specifieke woning en bewoners.

Integrale oplossing voor aardgasvrij leven

Onze missie

We helpen mensen en bedrijven in het maken van duurzame keuzes op het gebied van wonen en werken.

Onze kernwaarden

Betrokken     Pragmatisch    Milieubewust            Onafhankelijk     Integrale benadering       Praktisch

Waarom EnergieStroom

Integraal advies

Ons integraal en maatwerk advies voor het verduurzamen van uw pand is de juiste start naar een aardgasvrij leven!

Praktische oplossingen

Ons advies bevat op maat gemaakte praktische en helder toegelichte oplossingen voor het verduurzamen van uw pand, inzichten en handvatten ter onderbouwing van uw keuzes.

Deskundig ontzorgen

We combineren deskundigheid met ontzorgen richting onze klanten.

Van ons kunt u een heldere uitleg en een  bruikbaar maatwerk advies verwachten.

Onze Unieke Aanpak

Bij ons adviesbureau geloven we in een unieke aanpak die resultaten oplevert. Door onze brede expertise en jarenlange (praktische) ervaring kunnen we creatieve oplossingen bieden die aansluiten bij de specifieke behoeften van onze klanten.

We combineren innovatie met een praktisch advies, persoonlijke benadering en focus op de specifieke woning en de wensen van de bewoners.

Onze unieke aanpak is gebaseerd op onze kennis en ervaring inzake het verduurzamen van panden en de nauwe samenwerking met onze klanten. We betrekken hen actief bij het proces en werken samen aan het vinden van op maat gemaakte oplossingen. Door oprecht te luisteren en open te staan voor nieuwe ideeën, kunnen we ons advies nog gerichter opstellen en onze klanten oplossingen bieden die echt het verschil maken. Onze klantgerichte benadering zorgt ervoor dat we altijd streven naar het behalen van de beste resultaten voor onze klanten.

Kosten indicatie van een advies

Start prijs tot 150 m2 

484,00 euro incl. BTW.


Meerprijs groter dan 150 m2 in stappen van 25m2

60,50 euro incl. BTW.

Project begeleiding

vanaf 54,45 euro per uur incl. BTW.

Ontmoet ons team

Eric Wilke

Technisch Directeur

Het technische geweten van EnergieStroom en uw zeer ervaren adviseur.

"Techniek zit in mijn DNA."

Annamária Vágási

Algemeen Directeur

Olly


Neem contact met ons op

E-mail of via contact formuliercontact@energiestroom.net